Home » Загальна Характеристика Програми

Загальна Характеристика Програми

Програми для всіх класів побудовані за вказівками програми СКВОР (Світової Координацийної Виховно-Освітньої Ради) та на підставі матеріалів вибраних чи виготовлених управою та учителями Школи ім. Ц. Паліїв інк.

Школа частково підлягає Торонтонській Католицькій Раді (TDCSB) від 9 –ого до 11 –ого класу під програмою Міжнародних Мов (International Languages Program).

Учні від 9 –ого до 11 –ого класу мають змогу здобути 3 кредити в середній школі – level 1, level 2 і Grade 12.

Рада (TCDSB) оплачує тільки двох учителів до цих класів. Якщо батьки мають питання щодо програми, просимо звертатися спочатку до нас, а не до TDCSB.  Школа теж належить до Української Торонтонської Шкільної Ради, яка нам дещо фінансово допомагає.

У садочку та молодшому передшкіллі діти поширюють свої знання з мови, знайомляться з буквами, бавляться та готуються до вищих класів з допомогою цікавих занять.

У передшкіллі діти, під час гри, вивчають абетку та починають ознайомлюватися зі складами і також друкувати букви. Діти, які готові до навчання, мають змогу на заняттях з творчої мови диктувати вчительці оповідання, а тоді його разом перечитувати в класі та вдома з батьками.

У першому класі діти вчаться читати та друкувати різними способами. Всі охоче й успішно використавують програму з творчої мови.

У другому класі діти освоюють читання та друкування, починають писати. В цьому класі необхідно, щоб батьки часто читали з дітьми.

У третьому класі діти вивчають письмо й це вміння мусять вправляти вдома. У перших трьох класах програма розроблена тематично. Теми торкаються життя та довкілля дитини, світу фантазії та української казки.

У четвертому класі учні ознайомлюються із сучасним життям українців у Канаді. Ми звертаємо особливу увагу на те, щоб діти розмовляли виключно українською мовою в школі.

Програми п’ятого та шостого класу дещо діляться на предмети, які загалом об’єднуються спільними темами (життя слов’ян, археологія) та цікавими проектами. Учні вивчають мову, історію, географію, релігію,читають оповідання та вчаться писати листи, оповідання і короткі експозицїйні твори.

Сьомий та восьмий класи, це початок курсів. У сьомому та восьмому класах кожен предмет викладає інший вчитель: мову, літературу, історію, історію українців у Канаді, географію, та українські сучасні події.

У дев’ятому, десятому, та одинадцятому класах учні починають курс культури замість географії та продовжують вивчати вищезгадані предмети. В десятому класі додаємо курс про украЇнців у світі. У цих класах учні мають змогу здобути level 1, level 2 і OAC кредити.

При кінці одинадцятого класу учні здають матуральні письмові та усні іспити. Вони беруть участь у матуральній забаві в червні, а дипломи одержують після цього на шкільній вечірці.

Детальніше програми кожного класу будуть подані на сходинах учителів з батьками. Розподіл сходин знаходиться в цьому інформаторі.