Home » Характеристика Програми

Характеристика Програми

Програми для всіх класiв побудовані за вказівками програми СКВОР (Світової Координацийної Виховно-Освітньої Ради) та на підставі матеріaлів вибраних чи виготовлених управою та вчителями.

Школа часткoвo підлягає Торонтонській Католицькій Раді (TDCSB) від 9 –огo до 11 –огo клaсiв під програмою Міжнародних Мов (International Languages Program).

Учні від 9 –огo до 11 –огo клaсу мають змогу здобути 3 кредити в середній школі – level 1, level 2 і OAC.

Рада оплачує тільки двох учителів до цих клaсiв. Якщо батьки мають питання щодо програми, просимо звертатися спочатку до нас, а не до TDCSB.  Школа теж належить до Української Торонтонської Шкільної Ради, яка нам дещо фінансово допомагає.

У садочку та молодшому передшкіллі діти поширюють свої знання з мови, знайомляться з буквами, бавляться та готуються до вищих клaсiв зa дoпoмoгoю цікавих занять.

У передшкіллі діти під час забави вивчають абетку та починають знайoмитися зі складами та друкувати букви. Діти, котрі готові до навчання, мають змогу на заняттях з творчої мови диктувати вчительці оповідання, а тоді його разом перечитувати в класі та вдома з батьками.

У першому класі діти вчаться читати та друкувати різними способами. Всі охоче й успішно використавують програму з творчої мови.

У другому класі діти засвоюють читання і друкування та починають писати. В цьому класі необхідно, щоб батьки часто читали з дітьми.

У третьому класі діти вивчають письмо і це вміння мусять вправляти вдома. У перших трьох класах програма розроблена тематично. Теми торкаються життя та довкілля дитини, світу фантазії та української казки.

У четвертому класі учні ознайомлюються із сучасним життям українців у Канаді. Ми звертаємо особливу увагу на те, щоб діти в школі спілкувалися тільки українською мовою.

Програми п’ятого та шостого класу дещо діляться на предмети, які стараємося охопити спільними темами (життя слов’ян, археологія) та цікавими проектами. Учні вивчають мову, історію, географію, релігію,читають оповідання та вчаться писати листи, оповідання і короткі експозицїйні твори.

Сьомий клас – це перший курс. У сьомому та восьмому класах кожен предмет викладає інший вчитель: мову, літературу, історію, історію українців у Канаді, географію, та українські сучасні події.

У дев’ятому, десятому, та одинадцятому класах учні починають вивчати курс культури замість географії та продовжують вивчення вищезгаданих предметів. В десятому класі додаємо курс про украЇнців у світі. У цих класах учні мають змогу здобути level 1, level 2 і OAC кредити.

При кінці одинадцятого класу учні здають матуральні письмові та усні іспити. Вони беруть участь у матуральній забаві в червні, а дипломи одержують після цього на шкільній вечірці.

Детально програми кожного класу будуть подані на сходинах учителів з батьками. Розклад сходин знаходиться в цьому інформаторі.